Skip to product information

Swarovski Crystal Chaton in setting 34ss (7mm) Amethyst AB

$4.00 

Swarovski Crystal Chaton in setting 34ss (7mm) Amethyst AB

Quantity: 10